Καταγράφει την κατάσταση

αξιολογεί το πρόγραμμα αποκατάστασης
για την θεραπεία του ασθενή

Συγκρίνει το ιστορικό

εκτυπώνει την πρόοδο της θεραπείας με μορφή γραφήματος

Διαχειρίζεται τον Λογαριασμό

o θεραπευτής διαχειρίζεται το λογαριασμό του από οποιονδήποτε υπολογιστή

Τελευταία Νέα

Screenshots